2012-06-27 hade underbara Pernilla Pramberg sin Vernissage COPY FACE på sjökrogen Nygatan i Saltsjö-Duvnäs i Nacka .. det kommen liten men underbar skara människor först var det strålande sol som efter någon timme övergick till ihållande regn  :-( .. sedan var min underbara vän Jenny Redenkvist och sjöng två av sina låtar och spelade gjorde  Secret Service s sångare och min goda vän Mikael Erlandsson .. Som modell till dessa tavlor har Jenny Redenkvist & Håkan ”Nordman” Hemlin varit . FestFotografen Mattz Birath

FestFotografen Mattz Birath Stockholm / Nacka